poniedziałek, 8 maja 2017

Czytelnik Roku XXI LO KATARZYNA TYCZYŃSKA
z klasy 3D
została
 CZYTELNIKIEM ROKU XXI LO
 w kategorii ABITURIENT